Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία δύναται να ακυρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας και πατώντας στο κουμπί «Ενημέρωση Καλαθιού».
– Αφού έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και αν δεν έχει αποσταλεί ακόμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (εντός 24 ωρών) μαζί μας τηλεφωνικά στο 2108013337 ή στο e-mail info@delmedica.gr και θα αναλάβουμε την ακύρωση της στο σύστημα
– Παραγγελίες που έχουν τιμολογηθεί και αποσταλεί (έστω και πριν την ολοκλήρωση του 24ώρου από την τοποθέτηση της παραγγελίας στο σύστημα) δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν και εμπίπτουν στην κατηγορία Επιστροφές Προϊόντων.

Σημείωση: Στόχος μας είναι να αποστέλλουμε τις παραγγελίες το ταχύτερο δυνατό, στην πλειοψηφία τους -εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα- τις αποστέλλουμε μέσα σε λίγες ώρες από την τοποθέτηση τους στο σύστημά μας (ειδικά σε περιπτώσεις αντικαταβολής και εξοφλημένων παραγγελιών η αποστολή γίνεται άμεσα). Γι’αυτό, αν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο (να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε κάποιο προϊόν, ή να την ακυρώσετε) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης στο 2108013337.

Πολιτική Επιστροφών

Ο www.delmedical.gr καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια να καταφθάσουν οι παραγγελίες και τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση και να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Κατά την παράδοση των προϊόντων, παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα το πακέτο για εμφανείς φθορές στην συσκευασία πριν υπογράψετε την απόδειξη παραλαβής. Επίσης να ελέγχετε πάντα αμέσως μετά την παραλαβή τα προϊόντα, για τυχόν λάθη ή ελαττώματα. Στην απίθανη περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με την παραλαβή κάποιου προϊόντος, παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Εάν εκ παραδρομής έχει αποσταλεί διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχει παραγγείλει ο πελάτης, όπως αυτό έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email που έχει αποσταλεί με την περιγραφή της παραγγελίας
– Εάν το προϊόν που λάβατε είναι ελαττωματικό. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι η www.delmedical.gr δεν διαθέτει πολιτική εγγύησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά δύναται να προκύψει από κακή χρήση, κάθε φυσιολογική φθορά και καταστροφή του προϊόντος κατά την αφαίρεση των ετικετών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκ παραδρομής απεσταλμένου ή ελαττωματικού προϊόντος στο email info@delmedical.gr ή και τηλεφωνικά στο 2108013337, ώστε να σας δοθούν οδηγίες επιστροφής.

Ο πελάτης οφείλει σε κάθε περίπτωση να επιστρέφει το λανθασμένο ή ελαττωματικό προϊόν εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής, για την απόδειξη του ισχυρισμού περί λάθους ή ελαττώματος.

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι ανέπαφο, αχρησιμοποίητο, να φέρει την αρχική συσκευασία του, να μην έχει υποστεί ζημιά ή οποιαδήποτε αλλοίωση στο περιεχόμενο του ή στις ετικέτες του. Πρέπει επίσης το προϊόν που επιστρέφεται, να συνοδεύεται απαραίτητα από το νόμιμο παραστατικό πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης). Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το λανθασμένο προϊόν, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, επιβαρύνεται με το κόστος αυτού.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ενημερώσει εγγράφως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών για την παραλαβή του λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα προς την επιχείρηση για αξίωση αντικατάστασης του λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος και παραλαβής του ορθού, ή για αποζημίωση της αξίας του.

Το κόστος επιστροφής του επιβεβαιωμένου λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος καθώς και η αποστολή του ορθού προϊόντος βαρύνει αποκλειστικά την επιχείρηση.

Αφού παραλάβουμε το λανθασμένο ή ελαττωματικό προϊόν, ελέγξουμε την κατάσταση του και επιβεβαιώσουμε ότι συντρέχουν τα ελαττώματα ή λάθη που αναφέρει ο πελάτης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αποστολή του ορθού προϊόντος (εφόσον είναι διαθέσιμο, η αποστολή θα γίνει άμεσα το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών) ή για την επιστροφή της αξίας (εντός 14 ημερών) που καταβλήθηκε για αυτό το προϊόν, στα στοιχεία που θα μας υποδειχθούν από τον πελάτη. Για λόγους ασφαλείας, το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού που θα μας δοθεί για την επιστροφής της αξίας, θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του αγοραστή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος
Εφόσον ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής), που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), δύναται να υπαναχωρήσει -μόνο κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης- από την εξ’αποστάσεως αγορά, δηλαδή στην παρακάτω περίπτωση μη υπαιτιότητας της επιχείρησης:

– Αν ο πελάτης παραλάβει την παραγγελία και αλλάξει γνώμη για οποιοδήποτε λόγο, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ’αποστάσεως σύμβαση, επιστρέφοντας σε άριστη κατάσταση τμήμα ή ολόκληρη την παραγγελία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, που εκκινούν από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος έχει υποδείξει και πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων

Για να ισχύσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής οφείλει να τηρήσει και όλα τα παρακάτω:

α) Nα αποστείλει εντός 14 ημερολογιακών ημερών και την ρητή δήλωση υπαναχώρησης στην επιχείρηση μας. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία με τους ακόλουθους τρόπους:

με συστημένη επιστολή προς τη <<DEL MEDICAL IKE>> και με διακριτικό τίτλο <<DEL MEDICAL>> που εδρεύει στην Κηφισιά Θεοτοκοπούλου 17, Τ.Κ. 14562 ή

με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@delmedical.gr

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία απευθείας στην φόρμα, να την αποθηκεύσετε (ή να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε) και να την αποστείλετε με έναν από τους ανωτέρω τρόπους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά στο 2108013337 για οποιαδήποτε διευκρίνηση, σε κάθε περίπτωση όμως είναι απαραίτητη η γραπτή αποστολή του εντύπου υπαναχώρησης/επιστροφής για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα σας αποστέλλεται επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης

β) Nα επιστρέψει μετά από συνεννόηση με την επιχείρηση το/τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών.

– Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη, με συνεργαζόμενο μεταφορέα της delmedical.gr στην διεύθυνση Κηφισιά Θεοτοκοπούλου 17, Τ.Κ. 14562
– τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σφραγισμένα (κατά περίπτωση), να μην έχουν ανοιχτεί, να είναι αχρησιμοποίητα, να φέρουν την αρχική τους συσκευασία, να μην έχουν υποστεί ζημιά ή οποιαδήποτε αλλοίωση στο περιεχόμενο τους ή στις ετικέτες τους
– Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το νόμιμο παραστατικό πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης)

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι της διαδικασίας επιστροφής στο σύνολο τους, ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων και αφού ελεγχθεί η άριστη κατάσταση τους, ακολουθεί επικοινωνία με τον πελάτη ώστε να προγραμματιστεί αποστολή προϊόντος αντικατάστασης ίσης αξίας της επιλογής του ή για την επιστροφή της αξίας (εντός 14 ημερών) που καταβλήθηκε για αυτό το προϊόν. Η επιστροφή της αξίας γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεχθεί κατά τον χρόνο της αγοράς. Σε περίπτωση επιστροφής αξίας για αγορά με πληρωμή αντικαταβολής, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την επιχείρηση για τον αριθμό και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Για λόγους ασφαλείας, το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού που θα μας δοθεί για την επιστροφή της αξίας, θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του αγοραστή. Εναλλακτικά το ποσό μπορεί να πιστωθεί στον λογαριασμό του πελάτη στο σύστημα μας και να χρησιμοποιηθεί για την επόμενη παραγγελία του.

β) Επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση μη υπαιτιότητας της επιχείρησης γίνεται μόνο για την αξία του προϊόντος και για καμία άλλη χρέωση, όπως αντικαταβολή, μεταφορικά κ.α

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει κάτω από κάποιες ειδικές μόνο συνθήκες. Τέτοιες μπορεί να είναι:

– Καθυστέρηση αποστολής του προϊόντος από τον προμηθευτή μας. Υπολογίζουμε πολύ προσεκτικά τις προμήθειες των προϊόντων μας, υπάρχει όμως περίπτωση ενώ έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε ανεφοδιασμό της αποθήκης μας, να υπάρχει προσωρινή έλλειψη κάποιου κωδικού στην αποθήκη του προμηθευτή, πχ εν αναμονή νέας παραγωγής.
– Απροειδοποίητη κατάργηση του προϊόντος από την πλευρά του προμηθευτή.
– Περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως επίσης απεργιών και κάθε είδους ανωτέρας βίας
– Σε περίπτωση που λόγω καταχώρησης λανθασμένων ή μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας (αν για παράδειγμα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή την πληρωμή)

Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενης καθυστέρησης η επιχείρηση www.delmedical.gr δεσμεύεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την κατάσταση και τις εναλλακτικές επιλογές.